فصل ۱ - فقط لاندا لازمه

حتی بزرگترین ریاضیدانان، کسانی که آنها را در زمره‌ی برترین اساطیر علم ریاضی قرار می‌دهیم، مجبور به انجام کارهای سخت و خسته‌کننده بودند تا در نهایت به راه حل برسند.

—دنیل تمت

Even the greatest mathematicians, the ones that we would put into our mythology of great mathematicians, had to do a great deal of leg work in order to get to the solution in the end.

—Daniel Tammet