۱ - ۱فقط لاندا لازمه

این فصل یه معرفی کوتاه از جبرِ لاندا است. جبرِ لاندا* یه مدل برای محاسباته که آلونزو چرچ در دهه‌ی ۱۹۳۰ ارائه کرد. یک جبر یا calculus، یک مِتود برای محاسبه یا استدلاله؛ ولی جبرِ لاندا یک پروسه برای قالب دادن یا فرموله کردنِ یه متوده. مثلِ ماشین‌های تورینگ، جبر لاندا هم مفهومِ محاسبه‌پذیریِ موثر رو فرموله می‌کنه، و در نتیجه تعیین می‌کنه که کدوم مسائل، یا دسته‌ای از مسائل رو میشه حل کرد.

*

م. یا َلمبدا (ولی ب خونده نمیشه).

در طول این فصل ممکنه براتون سؤال بشه که هسکل کجاست. یا این فصل به نظرتون ساده بیاد و بخواین رَدِش کنین تا زودتر به بخشهای جذاب که پروژه می‌سازیم برسین.

اصلاً این کار رو نکنین!

ما از مبانی اولیه شروع کردیم که وقتی جلوتر به ساختِ پروژه رسیدیم درکِ بهتری داشته باشین. ساخت یه خونه از زیرشیروونی شروع نمیشه؛ از فونداسیون میسازن. زیربنای شما هم جبر لانداست، چون هسکل روی اون ساخته شده.