۱ - ۵ساده‌سازی بتا

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۱ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۱ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.