۱۰ - ۱فولدها

تا کردن مبحثی‌ه که اهمیت‌ش فراتر از لیست‌ها میره، اما معمولاً برای معرفی‌ش با لیست شروع می‌کنن. اگه با دید جامع‌تری به فولد نگاه کنیم، به عنوان کاتامورفیسم شناخته میشه. با معنی "مورفیسم" آشنا هستین (از پلی‌مورفیسم)، "کاتا-" هم یعنی "پایین" یا "در مقابل." با کاتامورفیسم‌ها میشه داده‌ها رو تخریب کرد. برای مثال با فولد میشه ساختار یک لیست (ستون ِش) رو حذف کرد.

در این فصل نگاه دقیقی به فولد کردن ِ لیست‌ها در هسکل میندازیم:

  • فولدها و طرز کارشون رو توضیح میدیم؛

  • پروسه‌ی محاسبات فولد رو با جزئیات بررسی می‌کنیم؛

  • توابعِ فولدینگ رو قدم به قدم می‌نویسیم؛

  • اسکن‌ها رو معرفی می‌کنیم: توابعی که مرتبط با فولد هستن.