۱۱ - ۱۹تعاریف

۱.

نوع‌داده یا datatype چیزیه که توسط اون برای توابع‌مون داده تعریف می‌کنیم تا ورودی بگیرن. تعریف نوع‌داده‌ها با کلیدواژه ِ ‏‎data‎‏ شروع میشن. یه نوع‌داده از یک نوع‌ساز و صفر یا بیشتر داده‌ساز تشکیل میشه که هر کدوم ممکنه صفر یا بیشتر آرگومان داشته باشن.