۱۱ - ۸چه چیزی این نوع‌داده‌ها رو جبری می‌کنه؟

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۱۱ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۱۱ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.