۱۲ - ۱راه‌هایی برای ارائه‌ی مشکلات

گاهی اوقات همه‌ی مقادیرِ یه نوع‌داده برای یه برنامه معقول نیستن. اینجور مواقع در هسکل، از نوع‌داده‌های صریح استفاده می‌کنیم تا هر وقت توابع‌مون ترکیبی غیرمعقول از ورودی‌ها گرفتن، به مشکل اشاره کنیم. بعداً یاد می‌گیریم که چطور موقعِ ساختِ نوع‌داده‌ها، از خودمون در مقابل چنین ورودی‌های ناسازگاری دفاع کنیم، اما نوع‌داده‌های ‏‎Maybe‎‏ و ‏‎Either‎‏ هم که اینجا نشون میدیم خیلی اوقات جوابگواند.

این فصل شامل:

  • نوع‌داده ِ ‏‎Maybe‎‏ (‏‎Nothing‎‏ یا ‏‎Just‎‏

  • تایپِ ‏‎Either‎‏ (‏‎Left‎‏ یا ‏‎Right‎‏

  • گونه‌بالا بودن؛

  • آنامورفیسم.