۱۲ - ۲چگونه یاد گرفتم دست از هراس بردارم و عاشق هیچ چیز نشم

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۱۲ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۱۲ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.