۱۳ - ۸گرامر do و IO

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۱۳ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۱۳ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.