۱۴ - ۸تعاریف

۱.

تست واحدی یا unit testing رَوشی برای تستِ کوچکترین بخش‌های ممکن از یه برنامه‌ست. این واحدها تک‌به‌تک و مستقلاً برای رفتار موردِ انتظارشون با دقت بررسی میشن. تست واحدی به صورتِ اتوماتیک بهتر کار می‌کنه، اما دستی هم میشه انجام بشه (یه آدم ورودی بده و نتیجه رو بررسی کنه).

۲.

تست مشخصه‌ای یا property testing یه روش تست‌ه، که یه فضای ورودیِ بزرگ رو نسبت به یه مشخصه یا قانون که کُدی باید رعایت کنه تأیید می‌کنه. این کار در هسکل معمولاً با ‏‎QuickCheck‎‏ که قابلیتِ ایجاد ِ ورودی‌های تصادفی، و تعریفِ مشخصاتی که تأیید بشن رو داره، انجام میشه.

۳.

وقتی میگیم یه عملگر یا تابع تکرارپذیر ِه یا تکرارپذیری یا idempotence رو ارضا می‌کنه، یعنی اعمال ِ اون بیشتر از یک بار تأثیری نداره. برای مثال، ضرب با یک یا صفر. همیشه همون جوابی رو می‌گیرین که از ضرب ِ اول گرفتین.