۱۶ - ۱۵اگه بخوایم کار متفاوتی انجام بدیم چطور؟

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۱۶ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۱۶ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.