۱۶ - ۹تست کردن نمونه‌های Functor با QuickCheck

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۱۶ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۱۶ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.