فصل ۱۷ - اپلیکتیو

... همیشه عکس‌هایی که بیشتر از بقیه باهاشون ارتباط برقرار می‌کردم، سیاه و سفید بودن. در سیاه و سفید چیزهای بیشتری می‌بینم – انتزاع‌ش رو دوست دارم.

—مری اِلن مارک

...the images I most connect to, historically speaking, are in black and white. I see more in black and white – I like the abstraction of it.

—Mary Ellen Mark