۱۷ - ۱۰تعاریف

۱.

‏‎Applicative‎‏ رو میشه توصیف‌کننده‌ی فانکتور‌های مانویدی در هسکل دونست. در واقع راهی برای اعمال ِ فانکتوری ِ تابعی هست که خودش در ساختار ِ ‏‎f‎‏ ای قرار گرفته که با ساختار ِ مقداری که داره از روش اعمال میشه یکسانه.

fmap  ::   (a -> b) -> f a -> f b

(<*>) :: f (a -> b) -> f a -> f b