۱۷ - ۴فانکتورهای اپلیکتیو، فانکتورهای مانویدی‌اند

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۱۷ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۱۷ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.