۱۸ - ۱موند

بالاخره رسیدیم به یکی از پرجنجال‌ترین ساختارهای هسکل: مونَد. وجودِ موند در هسکل، اساساً واجب نیست. با این که امروز هسکلِ استاندارد از موند برای ساخت و تغییر اجراییه‌های ‏‎IO‎‏ استفاده می‌کنه، نسخه‌های قدیمی‌ترِ هسکل اینطور نبودن. موندها قوی و لذت‌بخش‌اند، ولی وجودِ هسکل رو تعریف نمی‌کنن.

موندها، فانکتورهای اپلیکتیواند. ولی قابلیت خاصی دارن که اونها رو از هردوی ‏‎<*>‎‏ یا ‏‎fmap‎‏ به تنهایی، متمایز و قدرتمندتر می‌کنه. در این فصل:

  • ‏‎Monad‎‏، عملیات‌ها و قوانین‌ش رو تعریف می‌کنیم؛

  • مثال‌های زیادی از موند در عمل می‌بینیم؛

  • برای تایپ‌های مختلف نمونه‌های ‏‎Monad‎‏ می‌نویسیم؛

  • به بعضی از اطلاعات غلط درباره‌ی موندها اشاره می‌کنیم.