۱۹ - ۵بعضی عملیات پایه‌ای

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۱۹ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۱۹ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.