۲ - ۱سلام هسکل!

به اولین قدمتون برای یاد گرفتنِ هسکل خوش اومدین. قبل از ادامه‌ی این کتاب، باید ابزار لازم رو نصب کنین تا بتونین تمرین‌ها رو حل کنین. فعلاً ما نصب Stack رو پیشنهاد می‌کنیم، که هم GHC Haskell، هم محیط تعاملی ِاون به اسم GHCi، و هم یه ابزار برای ساختِ پروژه و مدیریتِ وابستگی ها رو با هم نصب می‌کنه.

راهنمایِ نصب رو می‌تونین اینجا پیدا کنین (م. نسخه‌ی فارسی‌ش هم از صفحه‌ی مستندات و راهنماهای این سایت). مستندات ِ خیلی خوبی هم برای Stack اونجا هست که برای شروع کمک می‌کنه. یه راهنمای نصبِ دیگه هم می‌تونین از اینجا پیدا کنین؛ تویِ اون صفحه‌ی github منابع دیگه‌ای هم برای یادگرفتنِ هسکل گذاشتیم، به علاوه‌ی لینکِ تمرین‌های بیشتر که احتمالاً در کنار این کتاب مفید باشن.

از اینجا به بعد فرض بر اینه که هسکل رو نصب کردین و آماده‌این. تو این فصل:

  • کدِ هسکل رو، هم در محیط تعاملی و هم از فایل اجرا می‌کنیم؛

  • دو جزء مهم هسکل رو می‌شناسیم: بیانیه‌ها و توابع؛

  • چندتا از مشخصاتِ گرامر ِ هسکل، و سبک نوشتاریِ خوبِ کد هسکل رو یاد می‌گیریم؛

  • و توابعِ ساده رو تغییر میدیم.