۲۰ - ۲تعریف تایپکلاس Traversable

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۲۰ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۲۰ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.