۲۱ - ۱۱تعاریف

مونَد ترانسفورمر یا monad transformer یه تایپِ خاص‌ه که یه موند به عنوانِ ورودی می‌گیره و یه موند به عنوانِ خروجی میده. باهاش میشه دوتا موند رو به یک موند که رفتارِ هردوشون رو داره ترکیب کرد، مثلِ اضافه کردنِ مدیریتِ استثنا به یه موند ِ ‏‎State‎‏. یه کارِ رایج، دسته کردنِ تعدادی ترانسفورمر برای بدست آوردنِ یه موند ِ بزرگ‌ه که قابلیت‌های چندین موند رو داره. برای مثال با ترکیب ‏‎Reader‎‏، ‏‎Either‎‏، و ‏‎IO‎‏ یه موندی بدست میاد که رفتارِ هر سه‌تا رو داره: منتظرِ یه آرگومانی میشه که به چندتا تابع داده میشه، و احتمالاً از طریقِ یه جور اجراییه ِ I/O بدست میاد و امکانِ شکست خوردن هم داره که میشه گرفت. معمولاً یه تایپ مستعار به چنین دسته‌های موندی میدن تا استفاده ازشون راحت‌تر بشه.