۲۱ - ۶توابع Applicative هم دارن

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۲۱ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۲۱ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.