۲۲ - ۷استخدام برای برنامه‌نویسی با یه کلکِ عجیب

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۲۲ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۲۲ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.