۲۳ - ۱ترکیب‌کننده‌های پارسر

دقت کنید که این فصل هنوز در دست ویراستاری‌ه و ممکنه بعضی از بخش‌هاش قابل مطالعه نباشن.