فصل ۲۴ - ترکیب تایپ‌ها

آخرین چیزی که آدم در خلق یک اثر بهش پی می‌بره اینه که چه چیزی رو اول بذاره.

—تی. اِس. الیوت

The last thing one discovers in composing a work is what to put first.

—T. S. Eliot