۲۴ - ۶تمرین‌ها: نمونه‌های Compose

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۲۴ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۲۴ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.