فصل ۲۵ - موند ترانسفورمرها

اینطور حرفها رو فقط زمانی میزنم که فکر می‌کنم ممکنه باعث تغییری بشه. هر کاری انجام میدم، به این دلیل‌ه که فکر می‌کنم ممکنه فایده‌ای داشته باشه.

—میشل فوکو

I do not say such things except insofar as I consider this to permit some transformation of things. Everything I do, I do in order that it may be of use.

—Michel Foucault