۲۵ - ۱مونَد ترانسفورمِر

در فصل قبل دلیل نیاز به موند ترانسفورمرها رو نشون دادیم، و کاری با تایپ‌ها کردیم که باعثِ یه ذره جادو شد. در هر حال، موند ترانسفورمرها در هسکل‌نویسیِ روزمره اهمیت زیادی دارن، پس ما هم می‌خوایم عمیق‌تر بررسی کنیم و مطمئن شیم که طریقه‌ی استفاده از اونها رو به خوبی درک کردیم. حتی بعد از اینکه یاد گرفتین چطور نمونه‌های یه ترانسفورمر رو بنویسین، مدیریت ِ دسته‌های ترانسفورمرها در یه برنامه ممکنه سخت و پیچیده باشه. هدف این فصل اینه که شما رو با چنین مسائلی آشنا و راحت کنه.

در این فصل:

  • تایپ‌های بیشتری از موند ترانسفورمرها و نمونه‌هاشون رو بررسی می‌کنیم؛

  • به ترتیب و پوشش ِ دسته‌های موند ترانسفورمر نگاه می‌کنیم؛

  • لیفت، لیفت، لیفت، و یه ذره دیگه لیفت می‌کنیم.