۲۵ - ۶تایپ‌هایی که بهتره استفاده نکنین

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۲۵ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۲۵ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.