۲۶ - ۲نظریه‌ی تهیِ مشاهده‌ای

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۲۶ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۲۶ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.