۲۸ - ۲بیراهه‌هایی که توضیحاتِ IO میرَن

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۲۸ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۲۸ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.