فصل ۲۹ - وقتی اشکال پیش میاد

نوشتن یه برنامه‌ی نادرست آسون‌تر از فهمیدنِ یه برنامه‌ی درست‌ه.

—آلان پرلیس

It is easier to write an incorrect program than understand a correct one.

—Alan Perlis