۲۹ - ۵کم‌دقتیِ غیرقابل تحملِ try کردن

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۲۹ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۲۹ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.