فصل ۳ - نوشته‌ها

برنامه‌نویسی، مثل جناس، بازی با کلمات است.

—آلان پرلیس

Like punning, programming is a play on words.

—Alan Perlis