۳۰ - ۲فینگِر-دی یا fingerd

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۳۰ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۳۰ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.