۴ - ۲تایپ چیه؟

هر وقت یه بیانیه محاسبه میشه، به یه مقدار ساده میشه؛ هر مقداری هم یک تایپ داره. با تایپ، مقادیری که یه چیزِ مشترکی بین‌شون هست رو با هم دسته‌بندی می‌کنیم. بعضی وقتها این چیزِ مشترک، کلی و انتزاعی ِه؛ گاهی اوقات هم یه مدلِ خاص از یه مفهوم یا دامنه‌ی بخصوص‌ه. اگه تو کلاسهای ریاضی با مجموعه‌‌ها آشنا شدین، می‌تونین هر تایپ رو یه مجموعه فرض کنین. این نگرش کمک می‌کنه ماهیتِ تایپ‌ها و اینکه چطور کار می‌کنن رو با زبان ریاضی* درک کنین.

*

نظریه‌ی مجموعه‌ها، شاخه‌ای از ریاضی‌ه، که به مطالعه‌ی مجموعه‌‌های ریاضیاتی از اشیا می‌پردازه. این نظریه، پیشینه‌ای برای نظریه‌ی نوع‌ها ِه، که از نظریه‌ی نوع‌ها برای طراحی زبان‌هایی مثل هسکل، به وفور استفاده شده. عملیات‌های منطقی، مثل فصل (یا) و عطف (و)، که برای مجموعه‌‌ها استفاده میشن، در تایپ سیستم ِ هسکل هم معادل دارن.