۴ - ۲تایپ چیه؟

هر وقت یه بیانیه محاسبه میشه، به یه مقدار ساده میشه؛ هر مقداری هم یک تایپ داره. با تایپ، مقادیری که یه چیزِ مشترکی بین‌شون هست رو با هم دسته‌بندی می‌کنیم. بعضی وقتها این چیزِ مشترک، کلی و انتزاعی ِه؛ گاهی اوقات هم یه مدلِ خاص از یه مفهوم یا دامنه‌ی بخصوص‌ه. اگه تو کلاسهای ریاضی با مجموعه‌ها آشنا شدین، می‌تونین هر تایپ رو یه مجموعه فرض کنین. این نگرش کمک می‌کنه ماهیتِ تایپ‌ها و اینکه چطور کار می‌کنن رو با زبان ریاضی* درک کنین.