۷ - ۱تابعی‌ش کن

شاید از خودتون بپرسین این دیگه چه فصلیه؟ مگه تا الان از توابع نمی‌گفتیم؟ چرا، ولی هسکل یه زبان برنامه‌نویسی تابعی‌ه، و مطالب بیشتری هست که بگیم – خیلی بیشتر!

تابع یه دستورالعمل برای تولید یه خروجی از یک ورودی (یا آرگومان) ِه. توابع به آرگومان‌ها اعمال میشن، که پارامترهاشون رو به مقادیر انقیاد می‌کنه. تابعی که به تمام آرگومان‌هاش اعمال شده باشه، حساب میشه و یک جواب یا خروجی تولید می‌کنه. در این فصل نشون میدیم که:

  • توابعِ هسکل ممتاز هستن، یعنی میشه

  • به عنوان مقدار در بیانیه‌ها، لیست‌ها، یا توپل‌ها قرار بگیرن؛

  • به ازای آرگومان به تابع داده بشن؛

  • جوابِ خروجی یه تابع باشن؛

  • و از الگوهای گرامری بهره می‌برن.