۷ - ۶توابع سطح بالا

برای مطالعه‌ی این بخش فصل ۷ رو خریداری فرمایید.

دقت کنید که فصل ۷ هنوز در دست ویراستاری‌ه و به زودی برای مطالعه آماده میشه.