فصل ۸ - توابع بازگشتی

فرض کنین یه بخشی از انگلستان رو صافِ صاف کنن، و یه نقشه‌بردار دقیقاً از روش نقشه برداره و نقشه‌ای بی‌نقص درست کنه. همه‌جا، حتی کوچکترین زمین‌ها هم کشیده شدن. نقشه با زمین کاملاً انطباق داره. درنتیجه اون نقشه باید یه نقشه از نقشه داشته باشه، که اونم باید یه نقشه از نقشه از نقشه داشته باشه، و همینطور تا بینهایت.

—خورخه لوئیس بورخس، نقل قول از جوسیا رویس

Imagine a portion of the territory of England has been perfectly levelled, and a cartographer traces a map of England. The work is perfect. There is no particular of the territory of England, small as it can be, that has not been recorded in the map. Everything has its own correspondence. The map, then, must contain a map of the map, that must contain a map of the map of the map, and so on to infinity.

—Jorge Luis Borges, citing Josiah Royce